تعداد : 32 فهرست مقالات  
تاريخ نويسنده عنوان قسمت
20/04/1381حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت اول : پيش‌گفتارفناورى
25/04/1381هادى صبوحىآشنايي با XMLفرنت اند
28/04/1381حسن ابوالحسنيمقدمه اي بر معماري اطلاعاتمعمارى اطلاعات
30/04/1381حسن ابوالحسنيNet. يا J2EE؟استراتژى
02/05/1381حسن ابوالحسنيبدترين سايت متعلق است به ...معمارى اطلاعات
05/05/1381هادى صبوحىCocoon 2فناورى
19/05/1381هادى صبوحىاطلاعات چگونه بايد در يك سايت قرار بگيرد؟معمارى اطلاعات
21/05/1381امينه امينيVoiceXMLفرنت اند
22/05/1381حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت دوم : شروع فصل اولفناورى
30/05/1381حسن ابوالحسنيروش مدولار در طراحي وب سايت‌هافناورى
11/06/1381امينه امينيVoIPفناورى
16/06/1381حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت سوم : ادامه فصل اول، بخش 2-1فناورى
16/06/1381حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت چهارم : ادامه فصل اول، بخش 3-1فناورى
21/06/1381حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت پنجم : ادامه فصل اول، بخش 4-1فناورى
23/06/1381حسن ابوالحسنيروش مدولار در طراحي وب سايت‌ها، قسمت دوم : فناوري‌هافناورى
27/06/1381حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت ششم : ادامه فصل اول، بخش 5-1فناورى
30/06/1381حسن ابوالحسنيآيا ايران براي پذيرفتن نقش مؤثرتري در فناوري اطلاعات جهاني آماده است؟استراتژى
03/07/1381سيدعبدالحسين بني طباهمت يار7 اصل براي طراحي يك سايت وب موفقمعمارى اطلاعات
08/07/1381هادى صبوحىچگونه مي‌توان استفاده مؤثري از تصاوير بر روي وب سايت داشت؟معمارى اطلاعات
14/07/1381حسن ابوالحسنيتجربه ساخت سايت IranIT بر اساس روش مدولارفناورى
27/07/1381فرنگيس رحيقمتن چگونه بايد در يك وب سايت نمايان شود ؟معمارى اطلاعات
03/08/1381حسن ابوالحسنيمدل outsourcing براي توليد نرم افزارفناورى
28/08/1381امينه امينيچطور مي توان ساختار وب را قابل پيمايش تر ساخت ؟معمارى اطلاعات
02/10/1381پويا فودهSETفناورى
15/12/1381حسن ابوالحسنيضرورت استفاده از Open Source Software در ايرانفناورى
17/12/1381امينه امينيچطور مي‌توان يك رابط قابل قبول طراحي كرد كه اصول قابليت استفاده را دنبال كند؟معمارى اطلاعات
23/12/1381حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت هفتم : ادامه فصل اول، بخش 6-1فناورى
07/01/1382حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت هشتم : ادامه فصل اول، بخش 7-1فناورى
08/01/1382حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت نهم : ادامه فصل اول، بخش 8-1فناورى
18/01/1382هادى صبوحىپديده فناورى جاوافناورى
25/01/1382حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت دهم : فصل دوم، بخش 1-2فناورى
17/02/1382حسن ابوالحسنيالگوهاي طراحي، قسمت يازدهم : فصل دوم، بخش 2-2فناورى
23/02/1382حسن ابوالحسنيمجوعه اي از نرم افزارهاي Open Source براي Web Applicationهافناورى

درباره سايت IranIT.info
اين سايت دربرگيرنده مباحث متفاوت مربوط به فناوري اطلاعات با تأكيد بر سيستم‌هاي بر‌اساس‌وب است. اين مباحث بصورت مقالات يا اخباري به زبان فارسي ارائه مي‌شود که در برگيرنده مطالب آموزشي، تجارب نويسنده و از اين قبيل است.
مطالب اين سايت در چهار بخش به قرار زير طبقه بندي شده‌اند :
  1. فناوري : پياده سازي يک سيستم مثلا يك سايت اينترنتي نيازمند طرح و پياده‌سازي اجزاء نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم آن مي‌باشد. در اين قسمت مباحثي نظير معماري تکنيکي سايت، توليد سيستم‌هاي Front-end و طرح و اجراي برنامه‌هاي Back-end وجوددارند.
  2. ارتباط با كاربر : مباحثي از قبيل "طراحي ويژوال" و "معماري اطلاعات" را شامل‌مي‌شود كه در طراحي سيستم‌هاي امروزي داراي اهميت فراواني هستند. خصوصا در طراحي يك وب سايت به دليل وسعت و تنوع استفاده‌كننده‌ها اين مباحث اهميت بيشتري دارد.
  3. استراتژي : عمدتا يک شرکت براي گسترش سود خود اقدام به راه اندازي يک وب سايت مي‌کند. اين‌گونه مباحث تجاري، در بخش استراتژي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بعنوان نمونه، مطالبي از قبيل تحليل وضعيت رقبا، برگشت سرمايه و آينده‌نگري گسترش سايت در اين قسمت جاي دارند.
  4. مديريت پروژه : يک وب سايت عموما براي افزايش ارزش (سود) يک شرکت پياده‌سازي مي‌شود. براي اطمينان از اينکه پروژه پياده‌سازي يک وب سايت ارزش مورد نظر را به مشتري خواهد داد، بايستي آن پروژه را بصورت مؤثري مديريت و هدايت نمود. اين قسمت بطور ساده، در برگيرنده مطالبي در مورد مديريت يک پروژه طراحي سايت و حفظ و گسترش ارتباط با مشتري است. مديريت توليد يک وب سايت موفق و همچنين حفظ ارتباط مؤثر با مشتري نياز به مهارت‌ها و فنوني دارد که در اين بخش در مورد آنها بحث‌مي‌شود.
هر قسمت از سايت به زير بخشهايي تقسيم شده تا مباحث بصورت راحت‌تر قابل استفاده باشند.

هدف از ايجاد اين سايت افزايش سطح آگاهي متخصصين و علاقمندان به فناوري اطلاعات مي‌باشد.